ADES
Lĩnh vực hoạt động: Thiết kế chế tạo máy tự động hóa, dây chuyền tự động hóa. Tư vấn, đưa ra giải pháp tối ưu hóa dây truyền sản xuất.

Tin tức

Tiêu chuẩn máy

calender 22/09/2018 11:06
Thiết kế và chế tạo máy bắt đầu từ việc tạo các bản vẽ, từ các bản vẽ này ta chế tạo các chi tiết và lắp ráp thành máy. Do đó các bản vẽ thiết kế phải đảm bảo khả năng chế tạo và lắp ráp với giá thành cạnh tranh.

Đồ gá gia công cơ khí

calender 22/09/2018 11:06
Đồ gá là trang bị công nghệ cần thiết trong quá trình gia công cơ khí , kiểm tra và lắp ráp sản phẩm cơ khí, dùng để xác định vị trí của phôi so với dụng cụ cắt và giữ chặt phôi ở vị trí dưới tác dụng của lực cắt trong khi gia công.

Tin tức

Tiêu chuẩn máy

calender 22/09/2018 11:06
Thiết kế và chế tạo máy bắt đầu từ việc tạo các bản vẽ, từ các bản vẽ này ta chế tạo các chi tiết và lắp ráp thành máy. Do đó các bản vẽ thiết kế phải đảm bảo khả năng chế tạo và lắp ráp với giá thành cạnh tranh.

Đồ gá gia công cơ khí

calender 22/09/2018 11:06
Đồ gá là trang bị công nghệ cần thiết trong quá trình gia công cơ khí , kiểm tra và lắp ráp sản phẩm cơ khí, dùng để xác định vị trí của phôi so với dụng cụ cắt và giữ chặt phôi ở vị trí dưới tác dụng của lực cắt trong khi gia công.

Khuôn mẫu, gia công khuôn mẫu CNC

calender 22/09/2018 11:06

VIETNAM ADESIGN MACHINERY COMPANY LIMITED, Thiết kế và lắp ráp đồ gá lắp ráp, băng chuyền, máy móc và dây chuyền tự động hóa chính xác cao, giá rẻ .