1 - Lĩnh vực hoạt động: Thiết kế chế tạo máy tự động hóa, dây chuyền tự động hóa. Tư vấn, đưa ra giải pháp tối ưu hóa dây truyền sản xuất.

2 - Quy trình sản xuất:

Thong ke