Hỗ trợ trực tuyến

Phòng kinh doanh

Mr. Tùng: 0393 979 868

Mr. Du: 0985 053 039

Phòng thiết kế

Mr. Ước: 098 982 7024

Phòng sản xuất

Mr. Dụng: 0968 103 489

Phòng kế toán

Ms. Huyền: 0968 105 489

Công ty TNHH Chế tạo máy ADESIGN Việt Nam (ADES) được thành lập 8/5/2018, hoạt động trong lĩnh vực thiết kế chế tạo máy tự động hóa, dây chuyền tự động hóa. Tư vấn, đưa ra giải pháp tối ưu hóa dây truyền sản xuất.

 

TẦM NHÌN

 Trở thành một trong những công ty Chế tạo máy có vị thế về chất lượng, uy tín trong 5 năm đầu.

 

SỨ MỆNH

- Tạo những sản phẩm chất lượng, đáp ứng yêu cầu khách hàng.

- Giải phóng sức lao động con người trong dây truyền sản xuất.

- Góp sức trong giai đoạn phát triển công nghiệp 4.0

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Đặt con người là giá trị cốt lỗi công ty, là yếu tố trung tâm của sự phát triển, quyết định mọi sự thành - bại.

- Văn hóa công ty: Để mọi người có được cảm giác thoải mái, coi ADES như ngôi nhà của mỗi người, là nơi mọi người cùng làm việc, cùng chia sẻ buồn vui

Thong ke