Tiêu chuẩn máy

22/09/2018 11:06

Thiết kế và chế tạo máy bắt đầu từ việc tạo các bản vẽ, từ các bản vẽ này ta chế tạo các chi tiết và lắp ráp thành máy. Do đó các bản vẽ thiết kế phải đảm bảo khả năng chế tạo và lắp ráp với giá thành cạnh tranh.

Vì thế nhà thiết kế cần phải có kiến thức về khả năng và hạn chế của các phương pháp chế tạo. Khi đó mới có thể thiết kế một cách hoàn chỉnh, chọn vật liệu và phương pháp gia công, chọn dung sai, quy trình lắp ráp, độ tin cậy và xét đến nhân tố con người trong thiết kế.

Tiêu chuẩn hóa

Hệ thống cơ khí hiện đại ngày càng phức tạp hơn, nó là sự kết hợp số lượng lớn các chi tiết máy, hệ thống điều khiển, máy tính và các hệ thống giao tiếp. Do đó các hệ thống phức tạp có nhiều nguyên nhân gây nên sự cố. Một số sự cố có thể dự đoán được, tuy nhiên nhiều sự cố có bản chất ngẫu nhiên. Để giảm bớt các sự cố dự đoán được ta nên sử dụng các chi tiết tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn hóa có ý nghĩa to lớn trong ngành cơ khí nói riêng và trong nền kinh tế quốc dân nói chung. Tiêu chuẩn hóa là việc quy định những tiêu chuẩn và quy phạm hợp lý và thống nhất về hình thức loại, thông số, chất lượng, phương pháp thí nghiệm và chế tạo... của chi tiết máy và máy. Trong thực tế gặp rất nhiều chi tiết máy tiêu chuẩn như bulông, đai ốc, các thông số của các bộ truyền, ổ lăn...

 

Thong ke